No items found.

Commercial

HQ

Vanheede

Roeselare

De site van Vanheede Environment Group aan het afrittencomplex van Roeselare Haven is voor een derde bebouwd, terwijl een ander derde bestemd is voor uitbreiding en een laatste derde voor groenzone, parking en waterbuffers. Waar voorheen sprake was van een gefragmenteerde omgeving en een desolate parking zonder belevingswaarde, gingen we verder dan de initiële vraag om invulling te geven aan de groenbuffer van de site.

Buro Groen wees Vanheede op het potentieel van de site en ging binnen de bestaande contouren na wat de mogelijkheden waren met de beschikbare ruimte en combineerde verschillende functies en circulaties met elkaar. Er werd een brede, groene lus ontworpen die deels als parking en deels als wandelgebied kan ingezet worden. Daarnaast werd een fietspad gecreëerd dat zich zal uitstrekken langs de vijver.

Over het hele terrein werd de huisstijl (met gele en groene accenten) verwerkt en een natuurlijke biotoop werd gecreëerd, waarbij natuur en ecologie elkaar ontmoeten en waar het recycling verhaal wordt benadrukt en versterkt. Dit door het gebruik van rietkragen, bosplantsoen, oevervegetaties, verschillende types bomen en extensieve graszones.

De groenaanleg wordt speels afgewisseld met rustige verpozings- en picknickplaatsen en een trechtervorm werd aangebracht, waardoor excessieve waterstromen kunnen worden opgevangen in het middelpunt, zijnde de centrale vijver. Bovenop het gebouw werd een daktuin ingericht waar je opnieuw in een biotoop terecht komt met een eindig zicht. Het uitzicht op het dak van de sorteerhallen wordt verstopt door groene taluds en picknickbanken zijn verspreid over het terras.

Meer

projecten.