Form

follows

function.

BurO Groen Landscape Architects & Urbanism verenigt landschap en architectuur tot een totaalconcept dat omarmt en geborgenheid biedt
De studie- en ontwerpopdrachten worden steeds op eenzelfde wijze benaderd, rekening houdend met locatie- en contextgebonden elementen. BurO Groen neemt actuele thema’s, zoals klimaatadaptatie, mobiliteit, bereikbaarheid en waterbeheer vanzelfsprekend ter harte, maar gaat ook nog een stapje verder.
BurO Groen durft kritische vragen te stellen en opdrachtgevers uit te dagen door middel van uitgepuurde ontwerpen, die vaak ecologisch en economisch interessanter zijn.

Hier komt een quote
lorem ipsum dolor sit amet

Samen met het dynamische team wordt, in workshopvorm en aan de hand van gezamenlijke brainstormsessies, gestreefd naar het creëren van buitenruimtes die tijdloos, duurzaam en vernieuwend zijn. Iedere medewerker heeft zijn expertise, wat zorgt voor een bundeling van de krachten en het samenbrengen van verschillende invalshoeken.

Form

follows

function.

Buro Groen Landscape Architects & Urbanism verenigt landschap en architectuur tot een totaalconcept dat omarmt en geborgenheid biedt.
De studie- en ontwerpopdrachten worden steeds op eenzelfde wijze benaderd, rekening houdend met locatie, historische en/of contextgebonden elementen. Buro Groen neemt actuele thema’s, zoals klimaatadaptatie, verhogen van biodiversiteit, mobiliteit, bereikbaarheid en waterbeheer vanzelfsprekend ter harte, maar gaat ook nog een stapje verder.
Buro Groen durft kritische vragen te stellen en opdrachtgevers uit te dagen door middel van uitgepuurde ontwerpen, die vaak ecologisch en economisch interessanter zijn.

1 + 1 = 3

Samen met het dynamische team wordt, in workshopvorm en aan de hand van gezamenlijke brainstormsessies, gestreefd naar het creëren van buitenruimtes die tijdloos, duurzaam en vernieuwend zijn. Iedere medewerker heeft zijn expertise, wat zorgt voor een bundeling van de krachten en het samenbrengen van verschillende invalshoeken.


Mix van residential,
commercial & public

Het portfolio van Buro Groen is veelzijdig, variërend van private tuinen tot woonprojecten, openbare ruimtes en commerciële opdrachten.

We streven naar een harmonieuze balans tussen functionaliteit en verfijnde esthetiek, waarbij we rekening houden met de praktische behoeften van het dagelijks leven, milieuvriendelijke aspecten en de naadloze integratie in het omringende landschap.

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

PUBLIC

Residential
Commercial
Public