No items found.

Public

Buurtpark

Elzenhof

Roeselare

‘t Elzenhof werd sinds de 17e eeuw gekenmerkt door een authentieke boerderij. Twintig jaar geleden werd de site aan de oostelijke rand van Roeselare verkaveld en recent werd de karaktervolle (maar bouwvallige) hoeve gesloopt, waardoor de stad op zoek ging naar een nieuwe, recreatieve invulling voor de omgeving. Buro Groen ontwierp een uniek concept dat focust op groen, biodiversiteit, ontmoeting en speelse prikkels, met respect voor de traditionele architectuur in combinatie met moderne functionaliteiten.

Er wordt op een originele manier gerefereerd naar de boerderij door enkele elementen terug te brengen in de publieke buurtschuur, die tevens een belangrijke ontmoetingsruimte vormt voor de hele gemeenschap.

Het doel is om het Elzenhof te transformeren tot een bruisende hub voor activiteiten en verenigingen, met ruimte voor ontmoetingen tussen buurtbewoners. De schuur wordt voorzien van een rudimentair afdak waar mensen bij regenachtig weer kunnen schuilen en waar workshops kunnen plaatsvinden. Het dak krijgt een oranje terracotta tint die overeenkomt met het oorspronkelijke dak van de hoeve en de stalen structuur zal dezelfde groene kleur hebben als de originele luiken van de boerderij.

Het gebied heeft buurtondersteunende functies en deze verschillende functies werden geïntegreerd om aan de diverse noden te voldoen. Zo zal Natuurpunt de poel in beheer nemen en voorzien we een educatieve plek voor schoolactiviteiten. De buurtbewoners zullen over gemeenschappelijke moestuinen kunnen beschikken. Op het centrale plein is er een mogelijkheid tot petanquen binnen de oorspronkelijke bebouwing en zo zal de originele footprint behouden worden. De kleur van het grind zal verwijzen naar het oorspronkelijke kleur van de baksteen.

We creëren verdoken wilgentunnels die in een struweel verborgen gaan, zodat kinderen de natuur kunnen verkennen en mensen er kunnen genieten van een luwteplek.

Meer

projecten.