No items found.

Public

Stedelijke

Basisschool

De Brug

Voor Stedelijke Basisschool De Brug gaat een ambitieus groen transformatieproject in uitvoering van Buro Groen, in samenwerking met Bildt Architecten. Bij deze opdracht draait alles rond duurzaam ruimtegebruik en het uitbreiden van het blauwgroene netwerk, waarbij avontuurlijk spelen wordt gestimuleerd in een leerlandschap. Het ontwerp werd voorzien van educatieve zones, speelzones, sport en (natuurlijk) spel, die elkaar speels afwisselen.

De samenwerking met Bildt resulteerde in een uniek ontwerp dat tot de verbeelding spreekt. Het gebouw werd in een U-vorm geplaatst, waarbij er een nieuw gebouw wordt toegevoegd voor de kleuterklassen en een sporthal. Omdat de bouwgrond beperkt is, werd creatief omgesprongen met de beschikbare ruimte. Zo wordt de sporthal half onder de grond geplaatst om optimaal gebruik te maken van licht én zicht.

Ook de buitenomgeving wordt op een vernieuwende manier aangepakt. Er wordt gestreefd naar het combineren van verschillende functies in één park. Zo zal de speelplaats dienst doen als bewegingsruimte voor speeltijden, maar wordt dit ook ingezet voor sportlessen. Deze ruimte zal ook dienen als bassin voor noodoverloop bij hevige regen, dat tevens opzettelijk onder water gezet kan worden in de winter om te kunnen schaatsen. Een speelheuvel wordt geïntegreerd, waarbij circulatie en verschillende speelfuncties worden gecombineerd.

In het ontwerp wordt ook aandacht besteed aan water, een actueel thema. Verplaatsbare moestuinbakken worden voorzien en het water dat van de daken komt, wordt naar een centrale plek geleid. Er wordt ook een houtstapeling in het ontwerp binnengebracht, waar fauna en flora kunnen gedijen. Uiteindelijk werd ook een speelbos toegevoegd om de natuurlijke speelzones te versterken. Ten slotte werden ook ecologische stapstenen voorzien om vogels aan te trekken en de biodiversiteit te bevorderen.

Meer

projecten.