No items found.

Residential

Woonproject

Parkwijk

Niel

In het ontwerp van woonproject Parkwijk in Niel staat een vooruitstrevende, tijdloze, duurzame en ecologisch verantwoorde visie centraal. Het doel was een plek te creëren die ruimte biedt voor ontmoeting, natuurontwikkeling en geborgenheid. De verankering met de omgeving, de ontwikkeling van biodiverse groen- en belevingszones, en het duurzame watergebruik vormen de kernambities van dit project.

Deze ambities zullen uiteindelijk tastbaar zijn in de omgevingsaanleg, waarbij verhardingen worden beperkt en waterdoorlatende materialen gebruikt worden waar mogelijk. Een groene draagstructuur met een natuurlijke uitstraling doorbreekt grijze vlaktes en creëert een neutrale buffer tussen de bouwvolumes en de omgeving. Waterhuishouding, materiaal- en plantkeuze zijn cruciale elementen in dit ontwerp.

Het circulatienetwerk werd vormgegeven en geïntegreerd met het bestaande wandelnetwerk, wat uiteindelijk leidt naar een centraal plein. Dit plein, omringd door bouwvolumes in de sfeer van een landelijke hoeve, bevordert collectiviteit en biedt ruimte voor ontmoetingen, barbecues en evenementen. Toegang voor gemotoriseerd verkeer wordt strategisch gepland en groene filters langs de bouwvolumes fungeren als buffer tegen het verkeerslawaai.

Een blauw netwerk van waterdoorlatende wadi’s volgt de natuurlijke helling van het terrein. Dit niet enkel voor afwatering, maar ook als begrenzing en integratie in de landschappelijke omgeving. Hoogstambomen en groene filters werden langs de padenstructuur aangebracht.

De materialisatie van paden en toegangswegen benadrukt het parkachtige karakter via gebonden grindverharding en fijngeborsteld beton. Inrichting en verlichting richten zich op collectiviteit en functionaliteit, met het centrale plein als kloppend hart van de site.

Meer

projecten.