No items found.

Residential

Woonproject

Ulobia

Gent

Bij project Ulobia in Sint-Amandsberg draaide alles rond de omvorming van een oude schrijnwerkerij tot achttien moderne lofts, die gebouwd werden rondom een grote collectieve tuin. De bewoners hebben, naast de collectieve tuin, ook elk hun eigen tuin of patio. Men wou het industriële karakter van de site behouden en tegelijk ook duurzaam bouwen, met als ultieme doel het stimuleren van de zelfontplooiing van bewoners. Buro Groen ging graag de uitdaging aan om de (collectieve) tuinen vorm te geven.

De grote overdekte hal, met zijn robuuste staalstructuur, is bewaard gebleven en heeft een nieuwe betekenis gekregen. Een intrigerend afdak, met een speelse staalconstructie omarmd door weelderige klimplanten, nodigt bewoners uit om de omgeving te verkennen en te ontdekken. Deze open structuur weerspiegelt de gedurfde geest van Ulobia, waarbij creativiteit een belangrijke rol speelt. Hier vind je schommels en klimtoestellen die de kinderen en bezoekers uitdagen om hun grenzen te verleggen.

Terwijl elke bewoner zijn eigen woning en privébuitenruimte heeft, is Ulobia doordrenkt van gemeenschappelijke delen. Buro Groen omarmde de vooruitstrevendheid in collectiviteit en creëerde een gemeenschappelijk terras waar bewoners samenkomen om te ontspannen, ervaringen te delen en te genieten van elkaars gezelschap.

Meer

projecten.